Ikas’t’eko: barne produktu gordinaren azalpenak

2013-11-20 05:05 min Etiketak:

Laguntzaile batek proposatu aipaldi berezia, ekonomia arloko konzeptu baten esplikapenarekin. Aldi huntan: BPG edo barneko produktu gordina, zer ote da ? Nola definitzen da eta zertarako baliatzen da? Horrekin lotua da hazkundea. Hazkunde saindua… Baina konzepu horiek bitxikeri batzu kondutan hartzen ditute, bakoitzaren minbizia adibidez…. IKAS"T"EKO (reportage sur l'économie) : qu'est ce que le PIB? Comment on le définit et comment on l'utilise?